29 aug. 2008

Det går bra nu!


Information om deltagande och program på ESF 2008!


Programmet

Mer än 800 förslag har lämnats via vår hemsida, dessa har nu slagits samman till cirka 250 seminarier och workshops. Den ungefärliga fördelningen per tema är som följer:

Gör ett annat Europa möjligt!

Öst och Väst - tillsammans bygger vi allianser för kamp och alternativ

 1. Arbeta för social inkludering och sociala rättigheter - välfärd, offentlig service och gemensamma tillgångar för alla.

Ca 40 aktiviteter

 1. Arbeta för en hållbar värld, matsuveränitet och för ett rättvist miljö- och klimatutrymme.

Ca 30 aktiviteter

 1. Bygga ett demokratiskt och rättighetsbaserat Europa, mot övervakningssamhället och rådande säkerhetspolitik. För deltagande, öppenhet, jämlikhet, frihet och minoriteters rättigheter.

Ca 17 aktiviteter

 1. Arbeta för jämlikhet och rättigheter, erkännande av mångfald, mot alla former av diskriminiering. För feministiska alternativ mot patriarkatet.

Ca 24 aktiviteter

 1. Bygga ett Europa för en värld med rättvisa, fred och solidaritet – mot krig, militarism och ockupation.

Ca 32 aktiviteter

 1. Bygga fackliga strategier för anständiga arbeten och värdighet för alla – mot utsatthet, otrygghet och exploatering.

Ca 30 aktiviteter

 1. Ekonomiska alternativ grundade på människors behov och rättigheter, för ekonomisk och social rättvisa.

Ca 20 aktiviteter

 1. Demokratisera kunskap, kultur, utbildning, information och massmedia.

Ca 25 aktiviteter

 1. Arbeta för ett välkomnande Europa med jämlikhet för flyktingar och migranter – kämpa mot alla former av rasism och diskriminering.

Ca 16 aktiviteter

 1. Sociala rörelser, den globala rättviserörelsens status och framtid.

Ca 35 aktiviteter


Kultur

Ett stort och mycket spännande kulturprogram med drygt 400 aktiviteter! Film, teater, konserter, körer, barnkultur, utställningar m m, m m! Missa inte! För mer info se http://www.esf2008.org/about/kultur


Deltagande 29 augusti

745 registrerade organisationer, varje organisationsregistrering inkluderar en person

53 grupper av varierande storlekar, från två personer till minst 80 personer

584 registrerade enskilda deltagare

ca 200 registrerade bok och informationsbord/montrar (osäker siffra)

Drygt 350 registrerade volontärer

Drygt 300 utvalda tolkar av behovet på 500.


Uppskattat totalt antal registrerat deltagande 26 augusti:

2200 inklusive volontärer, 2500 inklusive tolkar

Dessutom har 593 personer har hittills fått hjälp med sina visumansökningar av oss, de kommer från 23 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien. De största visum-grupperna är Ryssland ca 180 personer och Turkiets 100-150 personer.

Mer detaljerat ser deltagandet från resten av världen ut så här just nu:

Central och Östeuropa och Ryssland

 • 100 personer från Ukraina, Moldavien, Vitryssland

 • 180 personer från Ryssland

 • 150 personer från Turkiet

 • 70-80 personer från fd Yugoslavien (Bosnien, Serbien, Croatien, Kosovo, Makedonien, Slovenien) + Albania

 • 200 personer från Ungern, Rumänien, Bulgarien

 • 80-120 personer från Polen

 • 10-30 personer från de Baltiska staterna (Estland, Lettland, Litauen)

 • 50 personer från Tjeckien

 • 10 personer från Kaukasien, dvs Georgien, Armenien, Azerbaijan)

Totalt cirka 890 personer lågt räknat

Vi ser alltså ut att lyckas med att få hit minst två deltagare från varje land i Europa. Enda osäkerheten just nu är Litauen och Estland. Vi skulle kunna ta hit många fler deltagare om vi får mer pengar i solidaritetsfonden, intresset är mycket stort!

Donera via hemsidan!! http://www.esf2008.org/about/stod-esf

Utanför Europa

 • Totalt ca 20-30 persons from Afrika and Asien.

 • Kongo-Brazzaville – 3-4 personer

 • Sydafrika – 1 person

 • Indien och Pakistan - 10 personer

 • Marocco – 1 person

 • Tunisien – 1 person

 • Elfenbenskusten– 3 personer

 • Nigeria – 2 personer

 • Algeriet – 1 person

 • Israel – 1 person

 • Palestina – 1 person

 • Egypten – 2 personer

 • Iran – 2 personer

Totalt cirka 50 personer

Dessutom har de deltagande organisationerna bjudit in människor från hela världen för att medverka på sina programaktiviteter. Vi vet till exempel att det kommer en stor delegation från Latinamerika.

Boende:
Solidarietsboende: drygt 350 platser idag. Går i första hand till tolkarna. Det rullar snabbt in fler anmälningar varje dag nu!

2 aug. 2008

ESF goes organic


För tillfället har vi festivalteamet ute på aktiviteter över hela landet. 6 personer propagerar för forumet i de hälsinglandska skogarna på Urkult. Samtidigt är vi ett gäng som åker till Mossagårdens festival i Veberöd, Skåne under helgen för att dela material, prata om forumet osv.

Mossagården är en soft liten festival med ekologiskt fokus och workshops om allt från hampaodling till natuvandringar till Thomas di Leva.

Kontakta oss om du åker dit!

Som vanligt: festivalturne@hotmail.com

Kärlek och respekt!

31 juli 2008

Kulturfestival inspirerad av forumet

Sydsvenskan skriver idag om European Culture Festival som kommer äga rum 15-21 september i Malmö. Det är ett fristående arrangemang men är tänkt att vara integrerad del av European Social Forum. Och det är en imponerade samling kulturaktiviteter arrangörerna planerat. Det ska visas 167 filmer, hållas 80 seminarier, tretton utställningar och fyra teaterpjäser. Initiativtagaren Anders Helmerius säger till sydsvenskan att ESF var inspirationskällan när han drog igång projektet.

– I augusti förra året hörde jag om European Social Forum och jag fick direkt en
magkänsla om att var något unikt, säger Anders Helmerius.

Hela programmet kommer läggas upp på www.ecf.nu i slutet av augusti.

Uppdatering: Enligt Anders Helmerius som är intervjuad i Sydsvenskan-artikeln så kommer European Culture Festival att innebära den största film-festivalen någonsin i Malmö med sina 167 visningar!

30 juli 2008

Möllevångsfestivalen bildspecial 2

Här kommer några fler bilder från ESF:s deltagande i karnevalståget på Möllevångsfestivalen.
Högerns systemskifte (i smyg)

Dan Josefsson skriver som vanligt bra i DN:s sommarserie om Välfärdsstaten. Josefsson skriver bland annat om det otroligt framgångsrika strategi-bytet på 80-talet då högern inser att de inte kommer att vinna några val på budskapet att montera ner välfärdsstaten då denna var oerhört populär bland den svenska befolkningen.

Den traditionella argumentationen - att den svenska modellen skapar "passiva zombies" och att vi oavbrutet halkar efter resten av världen - tycktes inte fungera och medicinen mot denna utveckling (sänka skatter, privatisera gemensam egendom, sänka ersättningsnivåerna för sjuka och gamla osv. osv.) var inget som befolkningen i allmänhet tycktes vilja veta av.

Så man påbörjade ett skifte i argumentationen - hur man pratade om välfärdsstaten och folkhemmet - och den stora skillnaden blev att man började prata om de positiva sidorna av välfärdsstaten samt att man började hävda att man inte alls var motståndare till det rådande systemet. Möjligen, tillstod man, var man för viss modernisering - men annars skulle det mesta få förbli som det var. Budskaspet kom istället att bli att sossarna och vänstern hade förrått idén om folkhemmet och istället blivit maktfullkomliga och totalitära. Ett nytt arbetareparti var vad som behövdes!

Denna utveckling kan nog sägas ha fått sin mest extrema utformning i och med det senaste valet där det nya arbetarepartiet hävdade att man var för starka fackföreningar, inte alls ville försämra trygghetssystemen, ansåg att den den offentliga sektorn är bra osv.

Detta tema har Josefsson skrivit om tidigare, men jag kan inte komma ifrån hur märkligt det egentligen är att man är så framgångsrik i nedmonterandet av det som en majoritet av det svenska folket egentligen tycker så mycket om. I Sverige framställer ju högern ofta just den svenska modellen som problemet som håller oss tillbaka och passiviserar oss istället för det som gett oss en ledande plats bland världens länder och dessutom ryktet att vara ett land där man gemensamt tar hand om de som har det svårt och där klyftorna inte tillåts skena iväg.

En förtjänst med Josefssons artikel är att den lyfter fram hur mycket av högerns argumentation som består av luft och hur man hela systematiskt säger en sak men gör en annan. Om man inte är insatt i alla detaljer är det givetvis svårt att genomskåda politiker som bygger sin politik på detta. När insikten kommer om vad det är som pågår är det emellertid inte bara högern som drabbas utan förtroendet för hela det politiska systemet kan komma att ifrågasättas. Detta bereder då i sin tur väg för rasistiska missnöjespartier som Sverigedemokraterna.

ps. läs även Maria Svelands inlägg i samma artikelserie - bra skriven om familjeonani och inredningshysteri.


/joel borgström

29 juli 2008

Öppet Forummöte!Vill du veta mer om Europeiska Sociala Forumet? Delta i förberedelserna? Forumet skapar vi tillsammans!
Varje vecka fram till forumet i september håller vi öppna möten. Aktuella nyheter och behov i förberedelserna presenteras. Har du idéer eller förslag? Intresserad av att vara volontär? Alla nyfikna är välkomna!
Första mötet blir nu på torsdag utanför Glassfabriken.

När: Torsdag 31 juli kl 18
Var: Glassfabriken, Kristianstadsgatan 16

Kontakt: mobilisering.malmo@esf2008.org
August Nilsson, 073-698 25 57

Sprid inbjudan vidare till intresserade!

---------------------------

Det Europeiska sociala forumet (ESF) kommer till Norden och Malmö!
Den 17-21 september 2008 arrangeras ESF i Malmö. Över 20.000 deltagare från tusentals organisationer i hela Europa förväntas delta, utbyta erfarenheter och formulera förslag, strategier och allianser för ett annat Europa. Med hundratals seminarier, workshops, manifestationer, konserter, teater, kultur och aktivism utgör ESF den ojämförligt största arenan för alla som vill bygga ett rättvisare, mer hållbart, demokratiskt och solidariskt Europa.