3 juli 2008

Malmö26 sträcker sig norrut!

Det är med glädje vi ser att Malmö26 kampanjen har nått så långt från skåne som till Borlänge och prytt Peace & Love festivalen med affischer. Kampanjen syftar till att bilda opinion för de 26 st strejkvakterna som står åtalade trots att de endast bedrev lagliga stridsåtgärder. Detta är ett historisk åtal - ett medel för att beskära möjligheterna att bedriva facklig kamp!
Läs mer på Malmö26: s hemsida för att bekämpa denna utveckling.
Technorati Profile

Inga kommentarer: